Brandon NimmoL / R / 25.1
YearAgeTeamLevelPosPAABPwr+wOBAwOBA*wOBA+rv600batVpaVposV
201623.3NYM  MLB  LF  7972-5% 0.298 0.308  94   -10.2 -1.3 2.6-0.7 
201724.3NYM  MLB  LF  1961612% 0.364 0.366  110   17.4 5.6 6.5-1.6 
YearTeamLevelPitchSwgContAhdBhdEvnZonezTkBzSwzCtoTkSoSwoCt
2016NYM  MLB  34447%81%18%39%43%47%19%70%89%6.0%27%63%
2017NYM  MLB  86536%78%19%34%48%51%20%56%85%8.3%14%47%
YearAgeTeamLevel1B2B3BHRSOnBSacGIDPROEAVGOBPSLGOPS
201623.3NYM  MLB  191712070  0  0.2640.3290.3190.649
201724.3NYM  MLB  43281056311  1  0.2670.3850.4220.807
YearAgeTeamLevelP/PAGB%FB%LD%IF%pFBRBBIPHR/OFkL%kS%nB%
201623.3NYM  MLB  4.35 42.3 19.2 32.7 5.8 50%0.3533.7 8.9 16.5 8.9 
201724.3NYM  MLB  4.41 43.9 22.4 30.8 2.8 25%0.3828.8 12.4 16.5 16.0