Brandon NimmoL / R / 24.3
YearAgeTeamLevelPosPAABPwr+wOBAwOBA*wOBA+rv600batVpaVposV
201623.3NYM  MLB  LF  7972-5% 0.298 0.308  94   -10.2 -1.3 2.6-0.7 
201724.3NYM  MLB  CF  2420-7% 0.397 0.406  122   38.1 1.5 0.80.0 
YearTeamLevelPitchSwgContAhdBhdEvnZonezTkBzSwzCtoTkSoSwoCt
2016NYM  MLB  34447%81%18%39%43%47%19%70%89%6.0%27%63%
2017NYM  MLB  9845%80%9%41%50%51%27%70%83%12.8%19%67%
YearAgeTeamLevel1B2B3BHRSOnBSacGIDPROEAVGOBPSLGOPS
201623.3NYM  MLB  191712070  0  0.2640.3290.3190.649
201724.3NYM  MLB  761640  0  0.3500.4580.4000.858
YearAgeTeamLevelP/PAGB%FB%LD%IF%pFBRBBIPHR/OFkL%kS%nB%
201623.3NYM  MLB  4.35 42.3 19.2 32.7 5.8 50%0.3533.7 8.9 16.5 8.9 
201724.3NYM  MLB  4.08 30.8 30.8 38.5 7.7 25%0.5380.0 8.3 16.7 16.7