Brandon NimmoL / R / 24.5
YearAgeTeamLevelPosPAABPwr+wOBAwOBA*wOBA+rv600batVpaVposV
201623.3NYM  MLB  LF  7972-5% 0.298 0.308  94   -10.2 -1.3 2.6-0.7 
201724.3NYM  MLB  LF  1761421% 0.359 0.360  108   14.2 4.1 5.8-1.4 
YearTeamLevelPitchSwgContAhdBhdEvnZonezTkBzSwzCtoTkSoSwoCt
2016NYM  MLB  34447%81%18%39%43%47%19%70%89%6.0%27%63%
2017NYM  MLB  78335%78%18%34%48%50%20%55%84%8.7%14%51%
YearAgeTeamLevel1B2B3BHRSOnBSacGIDPROEAVGOBPSLGOPS
201623.3NYM  MLB  191712070  0  0.2640.3290.3190.649
201724.3NYM  MLB  3726749301  1  0.2610.3890.3940.783
YearAgeTeamLevelP/PAGB%FB%LD%IF%pFBRBBIPHR/OFkL%kS%nB%
201623.3NYM  MLB  4.35 42.3 19.2 32.7 5.8 50%0.3533.7 8.9 16.5 8.9 
201724.3NYM  MLB  4.45 46.3 22.1 28.4 3.2 29%0.3748.3 12.6 15.5 17.2