Starlin CastroR / R / 25.7
YearAgeTeamLevelPosPAABPwr+wOBAwOBA*wOBA+rv600batVpaVposV
201020.3CHC  MLB  SS  506463-3% 0.337 0.332  102   4.0 3.3 16.56.2 
201121.3CHC  MLB  SS  715674-2% 0.351 0.348  109   14.8 17.6 23.88.1 
201222.3CHC  MLB  SS  691646-1% 0.338 0.333  103   5.5 6.3 22.98.0 
201323.3CHC  MLB  SS  704665-2% 0.293 0.290  92   -13.9 -16.3 23.47.9 
201424.3CHC  MLB  SS  5695280% 0.340 0.340  109   14.1 13.3 18.86.6 
201525.3CHC  MLB  SS  561531-2% 0.303 0.307  96   -7.0 -6.5 18.55.5 
YearTeamLevelPitchSwgContAhdBhdEvnZonezTkBzSwzCtoTkSoSwoCt
2010CHC  MLB  183847%86%18%36%46%48%13%63%92%7.3%32%74%
2011CHC  MLB  262749%85%18%35%47%48%14%65%93%7.0%33%69%
2012CHC  MLB  239649%83%17%35%48%49%12%64%91%5.4%35%68%
2013CHC  MLB  272347%82%18%37%45%49%12%63%90%6.9%32%67%
2014CHC  MLB  212246%80%20%33%47%48%9%66%88%7.7%28%63%
2015CHC  MLB  209548%82%18%35%47%49%9%66%89%8.5%32%68%
YearAgeTeamLevel1B2B3BHRSOnBSacGIDPROEAVGOBPSLGOPS
201020.3CHC  MLB  13910031712814  5  0.3000.3470.4080.755
201121.3CHC  MLB  2071523610 963520  11  0.3070.3410.4320.773
201222.3CHC  MLB  1831282912 14 1003515  10  0.2830.3230.4300.753
201323.3CHC  MLB  1621173310 1293721  11  0.2440.2830.3440.627
201424.3CHC  MLB  1531053314 1003518  3  0.2900.3370.4360.773
201525.3CHC  MLB  1431092111 881916  6  0.2690.3000.3790.679
YearAgeTeamLevelP/PAGB%FB%LD%IF%pFBRBBIPHR/OFkL%kS%nB%
201020.3CHC  MLB  3.63 51.9 22.6 20.1 4.3 24%0.3561.8 3.0 11.3 5.7 
201121.3CHC  MLB  3.67 49.3 26.1 19.8 4.8 36%0.3643.7 1.8 11.6 4.9 
201222.3CHC  MLB  3.47 46.6 26.6 21.0 5.4 33%0.3335.3 2.5 12.1 5.1 
201323.3CHC  MLB  3.87 51.4 21.6 21.8 4.4 24%0.3074.3 2.7 15.6 5.3 
201424.3CHC  MLB  3.73 46.0 19.8 27.4 6.7 42%0.3416.9 2.1 15.6 6.2 
201525.3CHC  MLB  3.73 54.8 16.6 22.0 5.8 47%0.3146.3 3.2 12.6 3.4